Program Czyste Powietrze – Dofinansowanie Opole

Program Czyste Powietrze powstał już w 2018 roku i od razu wzbudził spore zainteresowanie społeczeństwa. Wizja otrzymania dotacji na docieplenie nieruchomości lub wymianę starego pieca sprawiła, że w ciągu niespełna czterech lat złożono prawie pół miliona wniosków. A jak wskazują liczne statystyki, liczba zainteresowanych Polaków stale rośnie.

Jaki jest cel powstania Programu Czyste Powietrze?

Można wymienić dwie główne przyczyny powstania i wprowadzenia Programu Czyste Powietrze. Pierwszą z nich jest zmniejszenie (a w późniejszym etapie całkowita eliminacja) emisji pyłów oraz pozostałych rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Czyli mówiąc najprościej – plan zakłada ograniczenie uciążliwego i groźnego dla społeczeństwa smogu. Drugim, równie ważnym celem, jest efektywne zarządzanie energią. Wiąże się to z wymianą przestarzałych sprzętów na nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne modele. Mają one chronić nie tylko środowisko, ale również zdrowie i portfel właścicieli nieruchomości.

Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze – co obejmuje i komu przysługuje?

podgrzewana podłoga opoleProgram skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych. Osoby, które spełniają określone kryteria mogą starać się o wsparcie finansowe na:

  • zakup, wymianę oraz montaż źródła ciepła,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania,
  • instalację ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów,
  • wymianę okien i drzwi,
  • dokumentację związaną z zakupem, wymianą i montażem źródła ciepła.

Warto wiedzieć, że pieniądze nie są wypłacane wyłącznie po zakończeniu montażu źródła ciepłą. Dotacja z Programu Czyste Powietrze obejmuje również projekty w trakcie realizacji, a nawet takie, których jeszcze nie rozpoczęto. Należy jednak pamiętać, że rozliczone zostaną tylko koszty, które poniesiono nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Pierwsza wersja zakłada złożenie wniosku bez wychodzenia z domu – opiera się na logowaniu profilem zaufanym i złożeniu podpisu kwalifikowanego. Druga opcja dotyczy złożenia standardowej, papierowej formy wniosku. W tym przypadku osoba ubiegająca się o otrzymanie dotacji powinna pobrać odpowiedni PDF, wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie zanieść go do odpowiedniego urzędu.

Dodatkowo warto wiedzieć, że złożenie wniosku jest w pełni darmowe.