Opłacalność fotowoltaiki

opłacalność fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne to w ostatnich kilku-kilkunastu latach bardzo intensywnie propagowany sposób na pozyskanie własnej energii elektrycznej, przekazywanej na potrzeby domowe jednego gospodarstwa. Ekologia takiego rozwiązania jest dość oczywista, jednak jeśli chodzi o koszty i opłacalność fotowoltaiki, sprawa nie wygląda już tak jednoznacznie.

opłacalność paneli fotowoltaicznych
opłacalność paneli fotowoltaicznych

Opłacalność fotowoltaiki

Podstawowe pytanie, czy warto jest instalować fotowoltaikę, powinno pojawić się już na początku każdych rozważań o potencjalnym montażu ogniw. Główną determinantą kosztów jest moc, rodzaj, jakość i marka ogniw oraz inwentera. Ponadto na koszt paneli fotowoltaicznych składa się też stopień skomplikowania montażu całej instalacji. Generalnie można przyjąć, że typowa rodzina, zużywająca do 3500 kWh rocznie, aby pokryć całość zapotrzebowania na energię elektryczną, będzie potrzebowała paneli za około 18-25 tys zł. Przy tak dużych sumach, opłacalność fotowoltaiki może stanąć pod znakiem zapytania. Zwłaszcza, że przez pewne miesiące w roku, możliwości produkcji energii elektrycznej w Polsce, ze względu na jej położenie geograficzne, są znacznie ograniczone i mało prawdopodobnym jest pokrycie całości potrzeb energetycznych, tylko z paneli.

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Na to czy fotowoltaika się opłaca wpływa w znacznym stopniu dofinansowanie, jakie możliwe jest do uzyskania na zakup paneli. Prąd z paneli słonecznych jest czystym źródłem energii, i dzięki temu wpisuje się w unijna dyrektywę o ograniczeniu wykorzystania energii uzyskiwanej ze źródeł nieodnawialnych. W wyniku tego praktycznie każde gospodarstwo domowe w Polsce może starać się o prawie 40% dotację na zakup i montaż paneli. Ponadto dla każdego inwestora przewidziane są pewne ulgi i ułatwienia zarówno w procesie montażu jak i eksploatacji paneli. Dzięki temu fotowoltaika jest częściej w zasięgu ręki Polaków, i staje się coraz popularniejsza.

Zobacz również: ogrzewanie podłogowe z grzejnika, pompa ciepła i kolektor słoneczny.